Skorzystanie ze strony internetowej wiąże się z koniecznością przedstawienia Państwu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony internetowej lift-auto.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, m.in. numeru IP. Przetwarzamy także dane osobowe dla celów Google Universal Analytics (cookies lub inne podobne mechanizmy). W pełni przestrzegamy polityki prywatności Google. Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji  dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://policies.google.com/

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej. 

Na naszej stronie możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Wówczas przetwarzamy również Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail i numer telefonu, a także inne dane osobowe podane przez Państwa w treści wiadomości. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail i numer telefonu jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z formularza. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będą Państwo mogli skorzystać z formularza.

Nasza strona internetowa umożliwia także skorzystanie z subskrypcji. W tym celu przetwarzamy adres IP oraz adres podany przez Państwa adres e-mail. Podanie przez Państwa adresu e-mail jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z subskrypcji. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będą Państwo mogli skorzystać z subskrypcji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Kołodziej prowadzący działalność gospodarczą F.T.H.U. Grzegorz Kołodziej, ul. Rybna 65, 58-150 Strzegom, e-mail: [email protected].

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa adres IP przechowywany przez maksymalnie przez 5 lat od daty wejścia na stronę internetową. Podane przez Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego są przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na wysłaną przez Państwa wiadomość. Podane przez Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z subskrypcji przechowywane są przez okres korzystania z subskrypcji.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych klikając TUTAJ

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony. Dowiedz się więcej TUTAJ